Kotak Mahindra Bank

Kotak Mahindra Bank Salaries

Last Updated on July 13, 2020
Salaries posted anonymously by employees
Salaries in INR 
Avg. Salary
Kotak Mahindra Bank Salaries
Upto 1 years of experience
27 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹1.8L
 
 
Upto 2 years of experience
28 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹1.5L
 
 
Upto 3 years of experience
19 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹1.5L
 
 
Upto 4 years of experience
21 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹1.8L
 
 
Upto 5 years of experience
23 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹2.1L
 
 
Upto 6 years of experience
17 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹2.8L
 
 
Upto 7 years of experience
7 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹2L
 
 
Upto 8 years of experience
13 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹3.5L
 
 
Upto 9 years of experience
9 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹7L
 
 
Upto 10 years of experience
6 Kotak Mahindra Bank Salaries
₹7.3L
 
 
 

Related Jobs